Slotermeerlaan 69 A1 - A6, 1064 HA Amsterdam
+31 (0)20 - 44 73 489

Klachtenregeling

Niet tevreden over behandeling of bejegening:

Bij Tandartsenpraktijk West 5 doen wij alles aan om onze patiënten zo goed mogelijk te behandelen
en te bejegenen. Desondanks kan het een keer voorkomen dat u vindt dat uw behandelaar verkeerd
of onzorgvuldig heeft geïnformeerd of behandeld. Het is belangrijk dat u iets met die onvrede doet.

Praat met uw tandarts:

Vraag om een verhelderend gesprek met uw tandarts. Meestal lost dit al veel onduidelijkheden op. U
kunt aangeven wat u onduidelijk vindt. En de tandarts kan nog eens uitleggen waarom hij iets op een
bepaalde manier heeft gedaan.

Bovendien is het voor de tandarts belangrijk te weten, dat u een probleem heeft. U kunt dan
gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Mocht het niet helpen of u bent niet uitgekomen met uw behandelaar of een ander medewerker
kunt u uw klacht naar de volgende emailadres mailen: info@west5-tandarts.nl, met als onderwerp
klacht.

Uw klacht zal door de manager is tevens de klachtenfunctionaris in behandeling nemen en met de
betrokken bespreken, binnen 2 weken wordt contact met u opgenomen over de verdere afhandeling
van de klacht, indien nodig zal een afspraak met u gemaakt worden en evt. met de betrokkene.
Mochten ook op deze manier niet met u kunnen uitkomen, dan kunt u gebruik maken van de
klachtenprocedure van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de
Tandheelkunde (KMNT). Hieronder leest u er verder over, maar u kunt ook op de volgende link
klikken:

https://www.knmt.nl/patienten/klachtenregeling-voor-patienten